Історія проведення конференцій


Перша Всеукраїнська конференція "Сучасне навчальне обладнання: інновації, технології, досвід", правонаступницею якої є Всеукраїнська конференція "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації, технічне забезпечення" була проведена 25-26 лютого 2010 року. Нижче подаємо її матеріали. 

 Міністерство освіти і науки України
Інститут прикладної фізики НАН України
Науково-дослідний центр навчально-наукових приладів
Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
ЗАТ Інститут передових технологій

ПРОГРАМА
Всеукраїнської науково-практичної конференції
СУЧАСНЕ НАВЧАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ: ІННОВАЦІЇ,
 ТЕХНОЛОГІЇ, ДОСВІД
 25-26 лютого 2010 року

Склад оргкомітету
1.      Пшенична Л.В.       –    начальник управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації, голова оргкомітету.
2.      Живодьор В.Ф.      –    ректор, професор кафедри державного управління та педагогічного менеджменту Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, академік Академії соціальних та педагогічних наук (м. Москва), доцент, заслужений вчитель УРСР, співголова оргкомітету.
3.      Сторіжко В.Ю.      –    професор, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту прикладної фізики НАН України, співголова оргкомітету.
4.      Кошовий М.В.       –    начальник управління освіти і науки Сумської міської ради.
5.      Лопаткін Р.Ю.        –    завідувач науково-дослідного центру навчально-наукових приладів ІПФ НАН України.
6.      Тихенко Л.В.          –    директор Сумського центру по роботі з обдарованими дітьми.
7.      Артюшкіна Л.М.    –    перший проректор Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доцент кафедри теорії і методики вищої професійної освіти, кандидат педагогічних наук.
8.      Луценко С.М.         –    в.о. проректора з наукової роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
9.     Михайлик І.М.        – проректор Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
10.     Захарова І.О.          –  декан факультету підвищення кваліфікації Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
11.     Токаренко О.М.     –    директор Сумської СШ І-ІІІ ст. №2 ім. Д. Косаренка.
12.     Крюк Ю.Є.            –    начальник редакційно-видавничого відділу Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
13.     Лабудько С.П.       – ст. викладач кафедри педагогіки та інноваційних технологій Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
14.     Заговора В.В.         – науковий співробітник сектору науково-дослідної роботи Сумського інституту післядипломної педагогічної освіти.
15.     Стіфатова І.М.        – науковий співробітник сектору науково-дослідної роботи Сумського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Регламент роботи конференції
Четвер, 25 лютого 2010 року
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

09.00 – 10.30                 реєстрація учасників конференції
10.30 – 12.00                 пленарне засідання
12.00 – 12.30                 перерва
12.30 – 14.00                 пленарне засідання
14.00 – 15.00                 обід
15.00 – 16.30                 робота секцій
16.45 – 17.45                 знайомство з навчальною базою інституту
18.00 – 19.00                 вечеря

П’ятниця, 26 лютого
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

08.00 – 09.00                 сніданок (СОІППО)
09.00 – 09.30                 переїзд до НДЦ навчально-наукових приладів ІПФ НАН України

НДЦ навчально-наукових приладів Інституту прикладної фізики
НАН України

09.30 – 11.00                 презентація НДЦ навчально-наукових приладів ІПФ НАН України
11.00 – 12.30                 робота секцій
12.30 – 13.00                 переїзд до Сумської СШ І-ІІІ ст. №2 ім. Д.Косаренка

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №2 ім. Д.Косаренка

13.00 – 13.30                 презентація Сумської СШ І-ІІІ ст. №2 ім. Д.Косаренка
13.30 – 14.00                 обід
14.00 – 15.30                 робота секцій
15.30 – 16.00                 круглий стіл: «Актуальні проблеми розробки, впровадження і використання сучасного навчального обладнання»
З 16.00                           від’їзд учасників

Секції:
1. Новітні засоби навчання: проблеми розробки, виробництва, впровадження і використання.
2. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
3. Сучасне обладнання в коригувальній та корекційній роботі.

Порядок роботи конференції
25 лютого
(актова зала Сумського інституту післядипломної педагогічної освіти)

Відкриття конференції – Пшенична Любов Василівна, кандидат наук з державного управління, начальник управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.
Привітання учасників
конференції                 – Живодьор Володимир Федорович, доцент, ректор Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, академік Академії соціальних та педагогічних наук (м. Москва), заслужений учитель УРСР;
                                      – Сторіжко Володимир Юхимович, професор, директор Інституту прикладної фізики НАН України (м. Суми), академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТІВ ЯК СКЛАДОВА ІДЕЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ
Медведєв Ігор Анатолійович – канд. наук з державного управління, зав. кафедри державного управління та педагогічного менеджменту Сумського ОІППО, докторант кафедри державного управління та менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, член-кореспондент Академії педагогічних і соціальних наук (м. Москва).

ГРІД ЯК ЕТАП ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 
Лопаткін Роман Юрійович –  канд. фіз.-мат. наук, завідуючий Науково-дослідним центром навчально-наукових приладів Інституту прикладної фізики НАН України, м. Суми.

ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ДО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТЯГОМ  ЖИТТЯ
Матковська Марина Вікторівна – канд. педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та інноваційних технологій Сумського ОІППО.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Баранова Алла Віталіївна – науковий співробітник Сумського ОІППО, аспірантка Харківського регіонального інституту НАДУ при Президентові України.

ПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ
Дмитренко Іван Іванович –  методист Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського;
Шакотько В.В. – заступник директора Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С. Макаренка.

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИХОэВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У ПРАКТИэЦІ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
Назаренко Галина Анатоліївна – канд. педагогічних наук, заступник директора з наукової роботи Черкаського ОІПОПП.

ІННОВАЦІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ФІЗИЧНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ З ГЕОМЕТРИЧНОЇ ОПТИКИ
Павленко Анатолій Іванович – доктор пед. наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, зав. кафедри педагогіки, психології та методик навчання природничо-математичних дисциплін Запорізького ОІППО.

СТВОРЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ З ГЕОГРАФІЇ ТА ІСТОРІЇ З ІНТЕРАКТИВНИМИ ФУНКЦІЯМИ
Барладін Олександр Володимирович – канд. технічних наук, директор ЗАТ Інститут передових технологій;
Бойко Олена Степанівна – голова правління ЗАТ Інститут передових технологій;
Бусол Ігор Віталійович – заступник головного редактора ЗАТ Інститут передових технологій.

ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ
Мухін Віктор Іванович – учитель фізики вищої категорії Куп’янської гімназії №3 Харківської області, вчитель-методист.

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ
Каленик Ірина Ігорівна – вчитель біології вищої категорії Сумської гімназії № 1 м. Суми, старший вчитель.

УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС
Ткаченко Валентина Михайлівна – методист Інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради.

АВТОМАТИЗОэВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ  ФІЗИЧНИМ ЕКСПЕРИМЕНТОМ ПРИ ВИКОНАННІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
Великодний Д.В. – канд. фізмат. наук, асистент кафедри прикладної фізики Сумського державного університету;
Проценко Сергій Іванович – канд. фізмат. наук, доцент кафедри прикладної фізики Сумського державного університету, декан факультету електроніки та інформаційних технологій;
Тищенко К.В. – аспірант кафедри прикладної фізики Сумського державного університету.


РОБОТА СЕКЦІЙ
25-26 лютого

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ЕВРИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ
Бабін Анатолій Сергійович – учитель  фізики та інформатики Жовтневського НВК Конотопської районної ради Сумської області, вчитель-методист.

ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Баранова Алла Віталіївна – науковий співробітник Сумського ОІППО, аспірантка Харківського регіонального інституту НАДУ при Президентові України.

МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ ЯК МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ НАВЧАННЯ І САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ДІТЕЙ ТА ЙОГО НЕБЕЗПЕКА
Бурковська Людмила Лаврентіївна – старший викладач кафедри інформатики Сумського          державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО МОДУЛЯ З ХІМІЇ
Голембіовська Ірина Олександрівна –  вчитель  біології  і  хімії Сумської  приватної          гімназії лінгвістики та права м. Суми.

КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ: ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ
Дегтярьова Галина Анатоліївна – канд. пед. наук, доцент кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти.

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ПРИ ВИВЧЕННІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ «ПРИРОДОЗНАВСТВО»
Євтушенко Яна Сергіївна – інженер І категорії  лабораторії засобів навчання    інформаційних та інтерактивних освітніх технологій Науково-дослідного центру навчально-наукових приладів Інституту прикладної фізики НАН України, м. Суми.

ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС СПЕЦІАЛЬНИХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ СУМЩИНИ
Заговора Валентина Василівна, Стіфатова Ірина Володимирівнанаукові співробітники науково-дослідного сектору Сумського ОІППО.

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ УПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
Заговора Валентина Василівна, Стіфатова Ірина Володимирівна – наукові співробітники науково-дослідного          сектору Сумського ОІППО.

ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОэВАННІ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Зоря Юлія Миколаївна – методист Черкаського ОІПОПП, завідуюча кабінетом дистанційного навчання, аспірантка Інституту інноваційних технологій та змісту освіти АПН України.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ  В УКРАЇНІ
Івашина Людмила Петрівна –  викладач кафедри державного управління та педагогічного менеджменту Сумського ОІППО.

РАДІСТЬ ПІЗНАННЯ СВІТУ
Клюніна Наталія Василівна – ст. викладач кафедри педагогіки та інноваційних технологій Сумського ОІППО.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ З ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ
Кожем’якіна Ірина Володимирівна – ст. викладач кафедри педагогіки та інноваційних технологій СОІППО; аспірант інституту педагогічної освіти
і освіти дорослих АПН України.

СИСТЕМА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ СУЧАСНОГО ШКІЛЬНОГО КАБІНЕТУ ФІЗИКИ
Колесник Марина Іванівна – канд. фіз.-мат. наук, завідуюча лабораторією засобів навчання, інформаційних та інтерактивних освітніх технологій Науково-дослідного центру навчально-наукових приладів Інституту прикладної фізики НАН України.

САЙТ ЯК ПРЕДМЕТ ТА ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Костіна Вікторія Вікторівна – викладач кафедри методики природничо-математичної освіти Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти.

ВИКОРИСТАННЯ АНТИВІРУСНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
Куртась Олена Володимирівна – викладач кафедри педагогіки та інноваційних технологій Сумського ОІППО.

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Лабудько Степан Пилипович – ст. викладач кафедри педагогіки та інноваційних технологій Сумського ОІППО.

КОМП’ЮТЕРНИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС „НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ІТМ”
Литвинов Юрій Вікторович – доцент кафедри фізики Харківського Національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ
Маслюк Сергій Миколайович – учитель Глухівської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Глухівської міської ради Сумської області.

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ
У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
Наконечна Людмила Миколаївна –  м. н. с. Науково-дослідного центру навчально-наукових приладів Інституту прикладної фізики НАН України (м. Суми), аспірантка Інституту засобів навчання та інформаційних технологій АПН України.

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ВЧИТЕЛІВ-ПРЕДМЕТНИКІВ
Павленко Ірина Миколаївна – викладач кафедри педагогіки та інноваційних технологій Сумського ОІППО;
Луценко Світлана Миколаївна – проректор з науково-педагогічної роботи Сумського ОІППО.

МУЛЬТИМЕДІЙНІ СИСТЕМИ – НОВИЙ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ХІМІЇ
Панчук Людмила Вікторівна – учитель хімії вищої категорії  Сумської обласної гімназії-інтернату для талановитих та творчо обдарованих дітей, старший вчитель.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ БАЗОВИХ ШКІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ  ЯКОСТІ  НАВЧАННЯ
Папернова Тетяна Валеріївна – ст. викладач кафедри методики природничо-математичної освіти Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ
Петренко Ірина Олександрівна – учитель фізики вищої категорії Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. Д.Косаренка, старший учитель.

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ У СУЧАСНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Проценко Сергій Іванович – канд. фізмат. наук, доцент кафедри прикладної фізики Сумського державного університету, декан факультету електроніки та інформаційних технологій;
Демиденко Максим Геннадійович –  аспірант кафедри прикладної фізики Сумського державного університету;
Зленко Віталій Олександрович –  аспірант кафедри прикладної фізики Сумського державного університету.

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТРЕНАЖЕРІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
Рибалко О.О. –  викладач методики навчання математики та методики викладання інформатики в початкових класах  Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка, викладач-методист.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Рябіченко Ольга Василівна – вчитель математики та інформатики вищої категорії Олексіївської ЗОШ І-ІІІ ст. Сумської районної ради Сумської області.

Немає коментарів:

Дописати коментар